Javoříčské a Mladečské jeskyně

Javoříčské jeskyně Javoříčské jeskyně se nacházejí na střední Moravě asi 10 kilometrů západně od Litovle. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Jeskyně vynikají překrásnou krápníkovou výzdobou, která je i v evropském kontextu výjimečná.

Jeskyně se nacházejí v ostrůvku devonských vápenců v masívu vrchu Špraněk (538 m n.m.) jenž je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk a nachází se jihozápadně od obce Javoříčko. Podzemní prostory byly vytvořeny tokem (přesněji řečeno paleotokem) potoka Špraňku. Geneze některých částí nicméně zůstává dodnes mírně nejasná, zatím převládá názor, že východní větev tzv. Jeskyní Míru byla patrně vytvořena paleotokem dnešního Březinského potoka. Podzemní prostory v délce přes 4000 metrů a denivelaci přes 60 metrů jsou uspořádány patrně do tří pater se zhruba čtyřicetimetrovým rozdílem nadmořských výšek. Tento rozdíl výšky jednotlivých pater souvisí se změnami erozních bází toku Špraňku v jednotlivých obdobích vývoje jeskyní, kdy tok postupně poklesal do nižších úrovní, čímž jeho vody opouštěly výše položená patra a stěhovaly se do pater nižších.

Takto vznikly známá patra jeskyní. Horní patro je tvořeno největšími prostorami s nejkrásnější krápníkovou výzdobou, vedou jím návštěvnické trasy o délce 460/788 metrů. Bohatost krápníkové výzdoby vyniká zejména ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a Dómu Gigantů, jakož i v tzv. Pohádkových jeskyních. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů. Nejznámějším krápníkovým útvarem a symbolem jeskyní je přes 2 metry vysoká sintrová záclona.

Poblíž Javoříčských jeskyní se nacházejí veřejnosti robněž přístupné Mladečské jeskyně. Rozkládají se nedaleko obce Mladeč u Litovle na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy se nacházejí v podzemí vápencového vrchu Třesín. Části podzemních prostor jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Nejkrásnější partie jeskyní se nazývají Chrám přírody a Panenská jeskyně. Tato jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí vyhynulých pravěkých zvířat zde bylo nalezeno velké množství koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Javoříské_jeskyně
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladečské_jeskyně
http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/
http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/

, , , ,

Výletní poradce

Výletní poradce

Výletní poradce Vám přináší informace o zajímavých turistických cílech, které můžete během pobytu "U Vejvodů" navštívit. V článcích se dozvíte nejen o blízkých hradech a zámcích vhodných k exkurzi, ale také o sportovištích a dalších působivých destinacích rodinného oddechu.

U Vejvodů

Levná a zároveň kvalitní dovolená plná zážitků - to je ubytování v krásném a čistém prostředí Drahanské vrchoviny.

Komentování článku je uzavřeno.